Produk Hukum & Pedoman

Kepmen LH No 5 Tahun 2007

Baku mutu air limbah buah-buahan

Kategori: Keputusan Menteri

Kepmen LH No 4 Tahun 2007

Baku mutu air limbah minyak dan gas

Kategori: Keputusan Menteri

Kepmen LH No 3 Tahun 1998

Baku mutu limbah cair industri

Kategori: Keputusan Menteri

Kepmen Kimpraswil No 534 KPTS 2001

spm

Kategori: Keputusan Menteri

Kepmen Kimpraswil No 403 KPTS 2002

Pedoman teknis pembangunan rumah sehat

Kategori: Keputusan Menteri

Kepmen Kes No 852 Tahun 2008

strategi nasional STBM

Kategori: Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGANHIDUP NOMOR 142 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH K

Kategori: Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 115 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR

Kategori: Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 113 TAHUN 2003

TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA

Kategori: Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 110 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR

Kategori: Keputusan Menteri