logo

Perkotaan

logo

Perdesaan

logo

Khusus

logo

Pemberdayaan

GRAFIK PER TAHUN KAWASAN KUMUH
Jumlah KK = 38.380
Luas Kawasan = 38.38.1 (Ha)
Berita Terbaru
Video