GRAFIK PER TAHUN KAWASAN KUMUH
GRAFIK PER TAHUN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
Jumlah Kab/Kota = 333 Kab/Kota
Luas Kawasan = 38.431 (Ha)
Berita Terbaru
Video